Innføring i straffeprosess

Innføring i straffeprosess

  • 300,00 kr


Innføring i straffeprosess. Boken gir en oversiktlig og enkel innføring i norsk straffeprosess.Hovedtyngden i fremstillingen ligger på etterforskingsstadiet, med særlig vekt på bruken av tvangsmidler, men påtalestadiet og domstolsstadiet, derunder anvendelse av rettsmidler, blir også behandlet. I tillegg behandles reglene om erstatning i forbindelse med strafforfølgning, og reglene om taushetsplikt og inhabilitet. Aktørene i straffeprosessen presenteres i et eget kapittel.

Forfattere: Steinar Fredriksen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 316
ISBN: 9788205395794 Vekt: 863 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr