Juss for helse- og sosialarbeidere: en innføring i lovgivning, juridisk tenk…

Juss for helse- og sosialarbeidere

  • 300,00 kr


Juss for helse- og sosialarbeidere: en innføring i lovgivning, juridisk tenk…. Juss for helse- og sosialarbeidere er en innføringsbok i helse- og sosiallovgivningen, herunder trygdelovgivningen. Juridisk metode og saksbehandlingsreglene i offentlig forvaltning gjennomgås. Denne utgave er ajourført pr. 1. april 2009 ut fra endringer som er foretatt i helse- og sosiallovgivningen. Boka omhandler en rekke grunnleggende emner som står sentralt i helse- og sosialsektoren. Hovedtema er legalitetsprinsippet, rettssikkerhetsbegrepet, kompetansebegrepet og begrepenes praktiske anvendelse og betydning i helse- og sosialtjenesten. Fire høyesterettsdommer som har sentral betydning i helse- og sosialsektoren er gjengitt og omtalt. Boka henvender seg til studenter i helse- og sosialfag på høgskolenivå og til ansatte i helse- og sosialtjenesten, men kan også være nyttig for andre. Bente Ohnstad er utdannet jurist, har bevilling som advokat og arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. I perioden 2007-2011 er hun valgt rektor samme sted. Hun har publisert en rekke artikler og bøker innen området helse- og sosialrett.

Forfattere: Bente Ohnstad Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 427
ISBN: 9788245008135 Vekt: 771 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr