Kjøpsrett

Kjøpsrett

Cappelen Damm akademisk

  • 350 kr


Kjøpsrett. Kjøpsrett er en innføring i sentrale kjøpsrettslige emner. Både reglene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er behandlet.Forfatteren har lagt vekt på å få tydelig frem hovedprinsippene reglene bygger på, og å gi hjelp til å løse de spørsmålene som særlig synes å skape vanskeligheter både i praksis og ved eksamensbordet. Sentrale dommer i kjøpsretten er referert, og eksempler fra rettspraksis brukes for å illustrere rettsreglene. Boken inneholder i tillegg litteraturhenvisninger, lovhenvisninger, domsregister og stikkordregister.Boken er beregnet som lærebok for høyskole- og universitetsstudenter, men kan leses med utbytte både av praktiserende jurister og av enhver som trenger kunnskaper om et rettsområde som alle kommer i kontakt med som privatpersoner eller i yrkeslivet.Boken er à jour til og med sommeren 2011.Roald Martinussen har i mange år undervist i kjøpsrett ved universiteter og høyskoler. Han er førsteamanuensis i juridiske fag ved Universitetet i Stavanger.

Forfattere: Roald Martinussen Utgave: 6 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 277
ISBN: 9788202345068 Vekt: 500 g
Forlag: Cappelen Damm akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2012 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også