Kjøpsrett til studiebruk

Kjøpsrett til studiebruk

Universitetsforlaget

  • 375 kr


Kjøpsrett til studiebruk. Kjøpsrett til studiebok er først og fremst en lærebok. Boken gir en lettlest og pedagogisk fremstilling av kjøpsretten. Den er tilpasset læringskravene og kjøpsrettens plass i jusstudiet.Boken beskriver oppbygning og hovedpunkter i regelverket i kjøpslovgivningen og tar deretter opp de mange vanskelige spørsmål som oppstår rundt kjøpsforhold i våre dager. Det er lagt stor vekt på lovreglene om forbrukerkjøp og tilknytningen til EUs regler. Forfatterne har lagt vekt på å fremstille kjøpsretten for lesere uten omfattende forkunnskaper i juridiske fag, og boken kan derfor også leses som en innføring i sentrale kilder, hensyn og resonnementer i kontraktsretten mer generelt. Boken er delt i fire hoveddeler: Del 1 Innføring i kjøpsrett Del 2 Regelverket i hovedtrekk Del 3 Hovedtrekk i forbrukerkjøp Del 4 Hovedtrekk i næringslivskjøp Denne femte utgaven er ajourført med lovendringer og rettspraksis. Enkelte avsnitt er skrevet om, og det er lagt mer vekt på utviklingen på kjøpsrettens område i Norge og EU. ERLING SELVIG er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. KÅRE LILLEHOLT er professor samme sted.

Forfattere: Erling Selvig, Kåre Lilleholt Utgave: 5 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 423
ISBN: 9788215025445 Vekt: 935 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2015 Veil. pris: 649 kr

Vi anbefaler også