Klinisk legemiddelhåndtering

Klinisk legemiddelhåndtering

  • 250,00 kr
  • Spar 195 kr


Klinisk legemiddelhåndtering. Forskning viser at sykepleiere bruker opp til 30 % av sin arbeidstid til administrering av legemidler. Formålet med denne boken er å formidle hva sykepleiere og annet helsepersonell bør vite om legemiddelhåndtering. Boken tar opp hvilke lover og forskrifter som ligger til grunn for dagens legemiddelhåndtering. Et eget kapittel er viet feilkilder. Den praktiske gjennomføringen av legemiddelhåndteringen blir grundig beskrevet: fra utdeling av tabletter, applikering av topikale legemidler til ulike former for injeksjoner, sukutant, intramuskulært og intravenøst. Boken er primært skrevet for sykepleiere og sykepleierstudenter, men den vil også være av interesse for annet helsepersonell som vernepleiere og hjelpepleiere som har ansvar for administrering av legemidler. Solrun Holm er sykepleier med embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Tromsø og arbeider som høgskolelektor ved Høgskolen i Bodø. Jan Olav Notevarp er sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap. Han arbeider som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for sykepleierutdanning.

Forfattere: Jan Olav Notevarp, Solrun Holm Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 246
ISBN: 9788245002201 Vekt: 676 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 445 kr