Klinisk sykepleie: Bind 1

Klinisk sykepleie

Gyldendal akademisk

  • 200 kr


Klinisk sykepleie: Bind 1. Denne nye utgaven av Klinisk sykepleie er nå i to bind. Den omhandler sykepleie til pasienter med somatiske sykdommer og gir teoretiske og praktiske kunnskaper som sykepleieren behøver i sin daglige praksis. I den reviderte utgaven er stoffet i de enkelte kapitlene oppdatert, i tillegg er noen nye kapitler kommet inn og 3 kapitler tatt ut. Nye temaer i boken er klinisk sykepleiekunnskap, omsorg for pårørende, dagkirurgisk sykepleie, transplantasjonssykepleie og infeksjonssykepleie. Kapittel 1 og 2 i sin nåværende form er tatt ut, og i stedet er pasientundervisning utdypet i et eget kapittel. Den nye utgaven inneholder også pasienthistorier med arbeidsoppgaver som er velegnet til selvstudium og gruppearbeid. Bøkene er rikt illustrert med mye nytt bildemateriale. I denne utgaven er det mange nye forfattere, alle med førstehånds erfaring fra sine respektive felt. Stoffet er også vurdert av sykepleiefaglige og medisinskfaglige konsulenter underveis i prosessen. Klinisk sykepleie er en lærebok for sykepleierstudenter og oppslagsverk for sykepleiere i ulike praksisfelt, både i og utenfor institusjoner

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 0
ISBN: 9788205287648 Vekt: 970 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding:
Utgitt: 2001 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også