Konstitusjonelt demokrati : statsforfatningsretten i prinsipielt og komparati…

Konstitusjonelt demokrati

Fagbokforlaget

  • 250 kr


Konstitusjonelt demokrati : statsforfatningsretten i prinsipielt og komparati…. Janusansiktet symboliserer konstitusjonens to ansikter: Den gir det rettslige grunnlaget for politisk handling. Men samtidig begrenser den statens handlefrihet - så lenge grunnloven ikke selv blir endret.Vår historiske arv er både viktig og interessant. Den som ikke kjenner til år som 1814 og 1905 eller 1800-tallets kamper mellom storting og kongemakt, forstår ikke vårt samfunn. Men 1800-tallet blir utilstrekkelig som referanseramme for å forstå grunnloven som politisk redskap og som ramme for det politiske liv i vår egen tid. Derfor legger denne boken særlig vekt på å forstå konstitusjonen i et prinsipielt og komparativt lys. Ved siden av å gi et grunnlag for forståelse, kan dette gi et vesentlig bidrag til kunnskap og debatt om styringssystemet og dets utfordringer i årene som kommer. Boken henvender seg til alle med politisk og konstitusjonell interesse, med studenter i jus og samfunnsvitenskap som særlige målgrupper.Tredje utgave er oppdatert til høsten 2014. De omfattende grunnlovsendringene våren 2014 er innarbeidet. Hele teksten er gjennomgått med sikte på ytterligere tilgjengelighet og klarhet. Eivind Smith er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han har et stort antall publikasjoner i norsk og komparativ stats- og forvaltningsrett, og har bred erfaring fra internasjonalt arbeid, offentlige utredninger og debatt.

Forfattere: Eivind Smith Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 483
ISBN: 9788245017823 Vekt: 1164 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2015 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også