Kort prosess: en innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven

Kort prosess

  • 300,00 kr
  • Spar 210 kr


Kort prosess: en innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven. Boken er en systematisk fremstilling av rettergangen i sivile saker fra saksanlegg til rettskraftig dom med vekt på behandlingen i tingretten. Det er en innføringsbok, og fremstillingen er komprimert og lettfattelig. Boken har litteratur- og forkortelsesliste, doms- og stikkordregister. Boken er primært skrevet for juridiske studenter og dekkende i faget sivilprosess. Men boken krever ingen forkunnskaper, og den kan leses av enhver som ønsker kunnskaper om rettergangsreglene. Første utgave av boken forelå i 2006, og annen utgave i 2009. Tredje utgave er noe utvidet og ajour med henvisninger til rettspraksis og annen juridisk litteratur fram til juni 2013. Henry John Mæland er professor i rettsvitenskap, med ansvar for blant annet prosess ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har vært konstituert som dommer i henholdsvis by- og lagmannsrett og Høyesterett. Videre er han i bistilling praktiserende advokat.

Forfattere: Henry John Mæland Utgave: 3 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 306
ISBN: 9788291641188 Vekt: 845 g
Forlag: Justian Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2013 Veil. pris: 510 kr