Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge

Kulturforskjeller i praksis

  • 250,00 kr


Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge. Hva er er etnisitet og nasjonalisme? Hvordan kan myndigheter, skole og helsevesen kommunisere bedre med innvandrere? Hva betyr familien for innvandrerer og hvordan oppfattes helse og sykdom? Hvor går grensen for toleranse overfor kulturelle minoriteter? Hvordan kan likeverd mellom innvandrere og nordmenn oppnås?Dette er noen av spørsmålene som tas opp, og temaene spenner fra kultur, etnisitet, minoritetsspørsmål og tverrkulturell kommunikasjon til konkrete diskusjoner om innvandrernes forhold til skole, helsevesen og myndigheter. Tilsynelatende greie begreper som kultur, etnisitet, nasjon, minoritet og identitet viser seg å være kompliserte når man skraper litt i dem, og forfatternes budskap er at det er nødvendig å problematisere begrepene vi tenker med for å unngå fordommer og vanetenking.Boken er skrevet med tanke på studenter og lærere ved forskjellige høgskoler, helsepersonell, sosionomer, barnevernpedagoger, flyktningskonsulenter, politi, tollere, journalister og andre som er nysgjerrige på hvilken betydning kulturforskjeller kan ha i samfunnet, og som ønsker hjelp til å manøvrere seg over kulturkløftene. Denne 5.utgaven er gjennomarbeidet på nytt og ajourført med hensyn til aktuelle temaer, eksempler, tallmateriale og litteratur.

Forfattere: Thomas Hylland Eriksen, Torunn Arntsen Sajjad Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 276
ISBN: 9788205412231 Vekt: 498 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 0 kr