Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid

Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid

Gyldendal akademisk

  • 400 kr


Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Boka gir en innføring i rammene for barneverntjenestens arbeid: dets formål, oppgaver, organisering og oppgavefordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene. Boka behandler lovgrunnlaget for meldinger til barnevernet og hvordan barnevernsarbeidere kan foreta undersøkelser av barns omsorgssituasjon og treffe vedtak etter loven om hjelpetiltak og omsorgstiltak. Lov om barneverntjenester og FNs barnekonvensjon utgjør de viktigste lovmessige rammene for dette arbeidet. Med utgangspunkt i dette og i nyere forskning, og med teoretisk grunnlag i tilknytningsteori og salutogenese, gir boka anvisninger om det praktiske arbeidet innenfor alle deler av barnevernfaglig praksis: undersøkelsesarbeid, hjemmebaserte tjenester og fosterhjems- og institusjonsplassering. Det legges vekt på samarbeidet mellom barnevern og ulike instanser som NAV, psykisk helsevern for barn og unge, skole og barnehage.

Forfattere: Vigdis Bunkholdt, Inge Kvaran Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 389
ISBN: 9788205477179 Vekt: 728 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2015 Veil. pris: 629 kr

Vi anbefaler også