Kunst, kultur og kreativitet: kunstfaglig arbeid i barnehagen

Kunst, kultur og kreativitet

  • 300,00 kr


Kunst, kultur og kreativitet: kunstfaglig arbeid i barnehagen. Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan integrere arbeid med bildebok, musikk, fiksjon og rollelek, tegning og tredimensjonal form og digitale uttrykksmidler i prosjektbasert arbeid i barnehagen? Ønsker du å forstå hva som karakteriserer skapende kunstfaglig arbeid? Med boken Kunst, kultur og kreativitet ønsker forfatterne å inspirere alle som er opptatt av å skape gode barnehager for dagens og fremtidens barn. Førskolelærere skal utvikle kunstfaglig kompetanse gjennom en førskolelærerutdanning som bør være krevende både faglig og personlig. Temaet for boken er barnehagens arbeid med kunstfagene, drama, forming, musikk og litteratur. Medvirkning handler i dypere forstand om å bli hørt, om å kunne uttrykke seg. Skal våre barn kunne uttrykke seg, må de få sjansen til å arbeide med ulike uttrykksmidler og uttrykksmåter på en rikest mulig måte. Det kunstfaglige området blir presentert fag for fag fra ulike ståsted og med ulike stemmer, samtidig som fellesskapet og mulige forbindelser mellom fagene blir synliggjort. Det har i norsk førskolelærerutdanning lenge vært behov for en lærebok som kan belyse de ulike kunstfagenes særpreg og posisjon i barnehagen. Boken vil være aktuell gjennom alle tre studieår i førskolelærerutdanningen, og den egner seg også som inspirasjon og studiemateriale i barnehagen. Aud Berggraf Sæbø er førsteamanuensis i drama ved Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring fra førskole- og allmennlærerutdanning og har i mange år drevet forsknings- og utviklingsarbeid i drama og estetiske læreprosesser. Sæbø har en doktorgrad med tittel «Drama og elevaktiv læring» (2009), og hun har bl.a. skrevet boken Drama i barnehagen (2010). Kari Bakke er høgskolelektor i forming ved førskolelærerutdanningen, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskolen i Bergen. Hun er en av arkitektene bak linjen Førskolelærerutdanning med vekt på kunstfag, som startet ved HiB høsten 2004. Hennes interessefelt er småbarns estetiske erfaringsmåte, forholdet mel...

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 249
ISBN: 9788245010176 Vekt: 449 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 0 kr