Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring

Kvalitative metoder i medisinsk forskning

Universitetsforlaget

  • 250 kr


Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring. Kunnskap består av mer enn det som kan måles og veies. For å komme videre trenger vi å utvide det medisinske kunnskapsfeltet. I den medisinske forskningskulturen ser vi en økende åpenhet når det gjelder metodologisk mangfold. Kvalitative forskningsmetoder kan bidra til ny forståelse av menneskers opplevelser og erfaringer med sykdom, helse og møter med helsevesenet.I denne metodetradisjonen står tekst, tolkning og mening i sentrum. Derfor kreves andre prosedyrer for bearbeiding og analyse enn når de empiriske data er tall. Grunnlagsprinsippene for vitenskapelig kvalitet er imidlertid ikke vesensforskjellige for kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Måten vi forvalter innhenting og håndtering av kunnskapen avgjør om det blir god eller dårlig forskning. Refleksivitet er et sentralt kvalitetskriterium for kvalitative studier. Forfatteren deler sine erfaringer med nybegynnere innen feltet, både dem som aldri har forsket før, og den erfarne forsker som ikke behersker kvalitative forskningsmetoder. Leseren får en innføring i de kvalitative forskningsmetodenes grunnlag og forutsetninger, en oversikt over de forskjellige trinnene i forskningsprosessen, en utdyping av utvalgte temaer knyttet til feltarbeid, design, teori og etikk, og en veiledning for kritisk lesning av kvalitative studier. Mye av teksten er revidert eller nyskrevet i forhold til bokas tidligere utgaver fra 1996 og 2003, særlig når det gjelder den metodiske gjennomføringen av analyseprosessen. I denne utgaven finner du også omtale av prosjektlogg, kvalitative metaanalyser, diskursanalyse og prosedyrer for forskningsetisk godkjenning. Forfatteren tror på betydningen av systematiske tilnærminger som kan deles med andre, og på dialog med det medisinske fagmiljøet. Boka er aktuell for forskere innen medisin, sykepleievitenskap, fysioterapivitenskap og andre helsefag, og kan være av interesse for alle som er opptatt av forskningsmetode og kunnskapsutvikling. ____________________

Forfattere: Kirsti Malterud Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 238
ISBN: 9788215018003 Vekt: 430 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også