Lærebok i miljøforvaltningsrett

Lærebok i miljøforvaltningsrett

  • 250,00 kr


Lærebok i miljøforvaltningsrett. Boka gjennomgår grunnleggende rettsspørsmål i forhold til miljøvernarbeid og internasjonal miljørett, i tillegg til viktige prinsipper og krav til saksbehandling i miljøsaker. I egne kapitler behandles hovedtrekkene i arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven, naturvernloven med reglene om erstatning ved vernevedtak, forurensningsloven og miljøetikk. Boka er skrevet som lærebok i miljørett for masterstudiet i rettsvitenskap (juss) med et forvaltningsrettslig perspektiv. Har litteraturliste og stikkordsregister.

Forfattere: Hans Chr. Bugge Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 337
ISBN: 9788215019185 Vekt: 608 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 0 kr