Lov og rett for næringslivet: lovsamling

Lov og rett for næringslivet

  • 220,00 kr


Lov og rett for næringslivet: lovsamling. Lov og Rett for næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av læreboken og lovsamlingen.Lov og Rett for Næringslivet retter seg i første rekke mot næringsdrivende ogstudenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjonuten særskilte forkunnskaper i rettslære. Forfatterne gir en bred oversikt over rettsligerammebetingelser for virksomhetens handlefrihet i markedet og bedriftsinterne ogoffentligrettslige forhold.Læreboken omfatter 18 kapitler som behandler sentrale rettsspørsmål innen markedsrett, selskapsrett, kontraktsrett, leierett, arbeidsrett, erstatningsrett, kreditt- og panterett, konkursrett, forvaltningsrett og økonomisk kriminalitet, alt av betydning for den daglige drift av næringsvirksomhet. Lovsamlingen utgis i eget bind. Den inneholder ca. 130 lover av sentral betydning for næringslivet og dekker alle rettsområder som behandles i læreboken.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 0
ISBN: 9788215022178 Vekt: 970 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2013 Veil. pris: 0 kr