Makroøkonomi: samfunnsøkonomi og økonomisk politikk

Makroøkonomi

  • 200,00 kr
  • Spar 409 kr


Makroøkonomi: samfunnsøkonomi og økonomisk politikk. Denne boken gir en elementær innføring i makroøkonomi, slik emnet er definert i de økonomisk-administrative studiene ved universiteter og høgskoler. Boken dekker det nødvendige bakgrunnsstoffet for å kunne bruke ISLM-modellen til analyse av økonomiske problemstillinger og går særlig grundig inn på hvordan myndighetene kan påvirke økonomien ved sin finanspolitikk og sin pengepolitikk. Boken presenterer også AE-AT-modellen og knytter den til Phillips-kurven og inflasjon. Boken legger vekt på å fremstille økonomiske resonnementer ved å kombinere grafisk fremstilling med algebra der det ikke fører oss på avveier. Forfatteren formidler fagstoffet på en engasjert måte med mange klargjørende og humoristiske eksempler. Slik klarer han å fremstille emnet makroøkonomi med både vidd og pedagogisk treffsikkerhet. Den er tilpasset boken i mikroøkonomi av samme forfatter, og de to bøkene kan ses på som ett læreverk i samfunnsøkonomi. Anders Dedekam jr. var professor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Molde, hvor han var rektor fra 1993 og ut 1999. Han var forfatter av flere lærebøker i mikroøkonomi og regionaløkonomi.

Forfattere: Anders jr. Dedekam Utgave: 4 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 444
ISBN: 9788276749755 Vekt: 857 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2004 Veil. pris: 609 kr