Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

  • 250,00 kr


Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. Vi har gode metoder til å forebygge, påvise og behandle infeksjonssykdommer. Likevel er disse sykdommene et stort helseproblem: De er svært vanlige, og de er smittsomme. I denne boken blir kunnskap om infeksjonssykdommer knyttet til mikroorganismene som forårsaker dem. En slik tilnærming gjør stoffet lett tilgjengelig, spennende og praktisk orientert. Små historier fra virkeligheten er tatt med for å gjøre stoffet levende. Leseren får vite hvordan man forebygger, diagnostiserer og behandler infeksjonssykdommer, og får samtidig innsikt i bakgrunnen for metodene som blir brukt. Boken er kortfattet og skrevet i et lett forståelig språk. I denne tredje utgaven av boken er innholdet oppgradert i henhold til den utviklingen som har skjedd innenfor medisinen siden forrige utgave, og innenfor enkelte områder er detaljnivået økt. Det pedagogiske grepet fra tidligere utgaver er beholdt. Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer er egnet for studenter og yrkesaktive innenfor alle helseprofesjoner. Trygve Tjade er spesialist i medisinsk mikrobiologi og overlege ved Akershus universitetssykehus, og har lang undervisningserfaring fra universitet og høgskole. Fra forordet: Stoff om infeksjonssykdommer blir lettere tilgjengelig, mer spennende og mer praktisk orientert når sykdommene knyttes til kunnskap om de mikroorganismene som forårsaker dem. Det er det som gjøres i denne boken. For å aktualisere stoffet har jeg lagt inn små historier fra virkeligheten. Leseren vil ikke bare få vite hvorledes forebyggelse, diagnostikk og behandling av infeksjonssykdommene foregår, men vil også få innsikt i bakgrunnen for metodene. Det er mangel på slik kunnskap som er årsak til at infeksjonsforebyggende tiltak ikke alltid etterleves. Motivasjonen mangler. Slik viten gjør oss friere og tryggere i vår omgang med smitteførende personer.

Forfattere: Ingse Revold, Trygve Tjade Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 321
ISBN: 9788245007367 Vekt: 579 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2008 Veil. pris: 0 kr