Medisinsk og helsefaglig etikk

Medisinsk og helsefaglig etikk

Gyldendal akademisk

  • 250 kr


Medisinsk og helsefaglig etikk. Boken gir en problembasert innføring i ulike retninger i medisinsk etikk som både er kunnskapsformidlende og som viser alternative tenkemåter for å få frem begrunnelser for ulike løsninger på kompliserte dilemmaer. Stoffet er sentrert rundt begrepet medisinsk etikk, legers profesjonsetikk, klinisk medisinsk etikk og medisinsk forskningsetikk. Boka drøfter også samhandlingen mellom helsetjenesten og samfunnet for øvrig, og synliggjør noen av de mange problemstillingene som oppstår i skjæringspunktet mellom bruk av ressurser, prioritering mellom pasienter og pasientgrupper m.m. Andre emner som tas opp er opplysningsplikt, krisene i helsetjenestene, etiske problemer forbundet med utvidelsen av grensene for medisinens oppgave og rolle, medisinsk assistert dødshjelp og medisinsk feil. Boken er tilrettelagt for problembasert læring. Med litteraturliste og stikkordregister.

Forfattere: Knut W. Ruyter, Jan Helge Solbakk, Reidun Førde Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 344
ISBN: 9788205362604 Vekt: 621 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også