Metode og oppgaveskriving for studenter

Metode og oppgaveskriving for studenter

  • 200,00 kr


Metode og oppgaveskriving for studenter. Boka tar opp praktiske problemer i forbindelse med oppgaveskriving og gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder. Temaer som drøftes er ulike måter å samle inn data på og gjennomføring av undersøkelser, med hovedvekt på kvalitativt intervju og observasjon. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i fremstillingen, og forfatteren kommer med nyttige tips når det gjelder utformingen av problemstillinger og oppgavens oppbygning, form og presentasjonsteknikk. Denne tredje utgaven er betydelig revidert, med bl.a. tilføyelser om bruk av statistikk og moderne IT-kunnskap. Den har fått et nytt kapittel om kvantitative metoder, og den er omstrukturert for å være mer egnet for selvstudier.

Forfattere: Olav Dalland Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 277
ISBN: 9788200452805 Vekt: 970 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding:
Utgitt: 2000 Veil. pris: 0 kr