Nordens historia: en europeisk region under 1200 år

Nordens historia

STUDENTLITTERATUR

  • 250 kr


Nordens historia: en europeisk region under 1200 år. Nordens historia från vikingatid till den senaste EU-utvidgningen är en historia om både integration och splittring. I olika omgångar har Norden knutits närmare andra europeiska regioner, från kristnandet över 1600-talets storpolitik till dagens marknads integration. Samtidigt har Norden hela tiden haft gemensamma särdrag, t.ex. den fredliga, kompromissökande politiska kultur som varit framträdande de senaste århundradena. Men skillnaderna inom Norden har också satt sin prägel på utvecklingen. Politiskt har Norden gradvis sönderfallit, från Kalmarunionen till dagens fem nationalstater, som i sin tur utmanas av självstyrelsekrav från grupper som grönlänningar eller samer. I denna andra upplaga har texten aktualiserats på en mängd punkter utifrån senare forskning. Mer stoff om Sverige har förts in, och i ett avslutande kapitel följs utvecklingen efter det kalla krigets slut och in i det nya årtusendets globala samhälle med dess nya problem och möjligheter. Denna bok vänder sig i första hand till universitetsstuderande i historia men också till andra som vill ha en kortfattad, lättillgänglig och vetenskapligt grundad översikt över de nordiska samhällenas historia. Andra upplagan

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Svensk Sidetall: 343
ISBN: 9789144027319 Vekt: 970 g
Forlag: STUDENTLITTERATUR Innbinding:
Utgitt: 2007 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også