Norges lover lovsamling for helse- og sosialsektoren ...

Norges lover lovsamling for helse- og sosialsektoren ...

  • 250,00 kr


Norges lover lovsamling for helse- og sosialsektoren .... Denne lovsamlingen dekker det velferdsrettslige feltet og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett. Boka egner seg for studenter på helse- og sosialfaglige studieretninger og for elever på helsefaglige studieretninger i den videregående skole. Målgruppen er i tillegg helse- og sosialpersonell som ofte står overfor rettslige spørsmål, enten dette gjelder behandlingsmåten i en konkret sak eller de rettighetene som befolkningen har til ulike ytelser og tjenester. I tillegg til lovstoffet er det tatt med et utvalg av de viktigste tilhørende forskrifter slik at lovboka kan være til nytte for lovforståelsen og rettsanvendelsen i den praktiske hverdag. Den viktigste endringen i 2015, med stor betydning for helse- og sosiallovgivningen, er at den nye straffeloven 2005 trer i kraft 1. oktober og her er inntatt de mest relevante kapitlene i den nye straffeloven. Våren 2015 ble det vedtatt ny obduksjonslov og ny transplantasjonslov og viktige endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, som innføringen av fritt behandlingsvalg og nye regler om refusjon av utgifter til pasientreiser. I folketrygdloven kap. 15 er reglene om ytelser til enslig mor eller far vesentlig endret. Det er vedtatt viktige endringer i barnevernloven, spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven. Lovendringer som trådte i kraft før 1. september 2015, er konsolidert i lovteksten. Øvrige viktige lover og endringslover vedtatt i vårsesjonen 2015 (og tidligere) er medtatt bak i samlingen.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 0
ISBN: 9788205481268 Vekt: 970 g
Forlag: Gyldendal juridisk Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2015 Veil. pris: 0 kr