Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: strukturer, sosiale relasjoner, …

Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse

Gyldendal akademisk

  • 300 kr


Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: strukturer, sosiale relasjoner, …. Målet med boka er å stimulere til mer kraftfulle og utfordrende måter å tenke på når det gjelder muligheter og fallgruver i organisasjonen. I denne 4. utgaven av Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse er den begrepsmessige kjernen i boka fremdeles en firedelt modell, der organisasjoner betraktes fra fire perspektiver: organisasjonen som fabrikk, som familie, som jungel og som tempel. Men mye annet er forandret og boka inneholder mye nytt stoff. Eksempelmaterialet er kraftig fornyet for å dekke de siste utviklingstendensene på ledelsesområdet. Likeså "Listetoppene i organisasjonsstudier». Disse innsmettene består av kortfattede sammendrag av viktige tanker fra noen av de mest innflytelsesrike verkene i faglitteraturen på området. Det er også hentet inn mange nye eksempler fra organisasjonslivet. Som tidligere har forfatterne også i denne utgaven lagt vekt på å gi en klar og leseverdig samlende framstilling som tar opp i seg viktige teoretiske tradisjoner på området. De konsentrerer seg først og fremst om stoff innenfor organisasjonsteori som har relevans for praksis. Det er hentet eksempler fra alle sektorer og fra alle deler av verden.

Forfattere: Terrence E. Deal, Lee G. Bolman, Kari Marie Thorbjørnsen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 540
ISBN: 9788205392878 Vekt: 975 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også