Obligasjonsrett

Obligasjonsrett

  • 600,00 kr


Obligasjonsrett. Boken gir en ajourført fremstilling av norsk obligasjonsrett. Den tar bl.a. for seg følgende emner: Obligasjonsrettslige kildespørsmål av nasjonal og .overnasjonal art Kravenes og forpliktelsenes faktiske grunnlag Kravenes og forpliktelsenes innhold, og de ulike grunnlag for inndeling av krav og plikter Når riktig oppfyllelse har funnet sted Ulike risikospørsmål Når mislighold foreligger - debitormora og kreditormora De enkelte misligholdssanksjoner Endringer i partsforholdet Tilbakesøkingskrav Garanti- og kausjonsansvar Motregning Endring og opphør av krav og forpliktelser Forfatterne av boken er begge professorer i rettsvitenskap. Jo Hov har publisert en rekke arbeider innenfor fagene prosessrett og kontraktsrett. Alf Petter Høgbergs vitenskapelige produksjon er i særlig grad knyttet til fagene avtalerett, strafferett og rettsteori.

Forfattere: Alf Petter Høgberg, Jo Hov Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 553
ISBN: 9788291060255 Vekt: 1291 g
Forlag: Papinian Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2017 Veil. pris: 0 kr