Obstetrikk og gynekologi

Obstetrikk og gynekologi

  • 350,00 kr


Obstetrikk og gynekologi. Obstetrikk og gynekologi foreligger nå i 2. utgave. Boken dekker hele fagfeltet fødselshjelp og kvinnesykdommer.Obstetrikk strekker seg fra embryologi og fosterlære via svangerskapsomsorg og ultralydundersøkelser, gjennom den normale fødselen og situasjoner der akutte inngrep er livreddende, til amming og problemer i barselperioden. Gynekologi er ikke bare kvinnesykdommer. Reproduktiv helse handler om evnen til å få barn og å regulere sin fruktbarhet med prevensjon, og å hjelpe dem som har problemer med å bli gravide, med assistert befruktning. Psykososial gynekologi, spesielle hormonforstyrrelser, underlivsfremfall og enkelte urinveislidelser hører også med til gynekologens fagfelt.Boken er oppdatert med statistikk til siste tilgjengelige tall og omtaler norske forhold. Kapitlene er revidert i henhold til ny kunnskap og det er lagt mere vekt på kildeangivelser enn i forrige utgave. Globale forhold viser at svangerskap utgjør en skremmende risiko for liv og helse til mødre og barn i fattige land.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 472
ISBN: 9788205399112 Vekt: 1145 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2010 Veil. pris: 0 kr