Operativ psykologi

Operativ psykologi

Fagbokforlaget

  • 440 kr


Operativ psykologi. Operativ psykologi er en unik norsk fagbok som presenterer nyere norsk og internasjonal forskning om betydningen av menneskelige faktorer i operative situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier trues. Den gir en oversikt over hvordan psykologiske fenomener kan påvirke samspill og problemløsning i innsatsgrupper og organisasjoner som skal løse krevende oppgaver under tidspress og usikkerhet. Den operative psykologien omfatter grunnleggende psykologisk teori og metode via seleksjon, trening og utdanning, til gjennomføring av operasjoner. Både ledere og innsatspersonell påvirkes av miljømessige og psykologiske belastninger som influerer på deres evne til å bearbeide informasjon, samhandle med andre og fatte beslutninger i krevende situasjoner. Terroranslagene i Madrid, tragedien i Beslan og flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia var viktige påminnelser om terrortrusler og naturkatastrofer som førte til store belastninger på norske statsborgere. Nokas-ranet i Stavanger, Rocknes-forliset utenfor Bergen og overfallet på flykapteinen på Cato Air-flyet over Bodø samme år, er dramatiske hendelser som har ført til fornyet fokus på samfunnssikkerhet og sårbarhet. Norsk kriseberedskap bygger på at den enkelte virksomhet som har ansvaret for en sektor, også er ansvarlig for egne beredskapsforberedelser og krisehåndtering. Oppdatert kunnskap om vår evne til å forebygge og håndtere kritiske situasjoner er viktig og relevant, både i militære og sivile sammenhenger. Den nye utgaven av Operativ psykologi er revidert og oppdatert. I tillegg er det utarbeidet nytt undervisningsmateriell som vil gjøre det enklere å ta boken i bruk ved universiteter og høgskoler (se www.fagbokforlaget.no/operativpsykologi/). Forfatterne har også skrevet et nytt studiehefte i samarbeid med student Susann Mikkelborg, med oversikt over sentrale læringsmål, diskusjonsoppgaver og flervalgsoppgaver. Boken er redigert av professorene Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen ved Universitetet i Bergen. Begge...

Forfattere: Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 415
ISBN: 9788245005035 Vekt: 792 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2006 Veil. pris: 659 kr

Vi anbefaler også