Organisasjon og ledelse: struktur, prosesser, læring og kultur

Organisasjon og ledelse

  • 250,00 kr


Organisasjon og ledelse: struktur, prosesser, læring og kultur. Foruten å gi en innføring i organisasjonsteori inneholder boken grundige fremstillinger av sentrale sider ved ledelse og lederskap. Det er lagt vekt på at boken skal gi en sammenhengende presentasjon og diskusjon av viktige områder og strømninger i organisasjonsteorien og ledelsesfagene. Teksten er inndelt i fire tematiske hoveddeler: struktur, prosess, læring og kultur. Innenfor hver hoveddel er det lagt vekt på å presentere og drøfte sentrale problemer og modeller innenfor internasjonal organisasjons- og ledelsesforskning.

Forfattere: Egil Fivelsdal, Odd Nordhaug, Jørgen Frode Bakka Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 432
ISBN: 9788202237646 Vekt: 780 g
Forlag: Cappelen akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2004 Veil. pris: 0 kr