Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Politikk og demokrati

  • 300,00 kr


Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Det er knyttet ulike krav og forventninger til rollene som sosialarbeider, profesjonsutøver og forvaltningsansatt,og disse kravene kan ofte være motstridende. Kunnskaper om det politiske systemet . om dets muligheter og begrensninger . kan et stykke på vei hjelpe deg til å løse disse rollekonfliktene.Boka gir en grunnleggende innsikt i det politiske systemet og de aktuelle institusjonene som er knyttet til demokrati og valg, på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Den tar opp alternative veier til politisk innflytelse, som f.eks. organisasjoner, politiske aksjoner og mediakanalen. Og den diskuterer og belyser spørsmål knyttet til handlingsrom for sosialfaglige profesjoners maktutøvelse og sentrale endringsprosesser, bl.a. økt brukerinvolvering.

Forfattere: Marit Kristine Helgesen, Signy Irene Vabo, Gro Sandkjær Hanssen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 328
ISBN: 9788205377455 Vekt: 970 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding:
Utgitt: 2007 Veil. pris: 0 kr