Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Politikk og demokrati

  • 300,00 kr
  • Spar 259 kr


Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Ny utgave! Boken gir en grunnleggende innsikt i det politiske systemet og i institusjoner som er knyttet til demokrati og valg på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Forfatterne tar opp alternative veier til politisk innflytelse, i organisasjonsarbeid, ved politiske aksjoner og ved å ta i bruk forskjellige mediekanaler. Spørsmål knyttet til handlingsrom for sosial- og velferdsfaglige profesjoners maktutøvelse og sentrale endringsprosesser, som for eksempel økt brukerinvolvering, diskuteres og belyses på spennende måter. I 3. utgave av Politikk og demokrati har NAV-reformen fått bred omtale og kommunenes nye former for organisering, som samstyring og selskapsstyring er innarbeidet. Boka er for øvrig ajourført med nyere forskning, nytt tallmateriale og litteratur.

Forfattere: Gro Sandkjær Hanssen, Marit Kristine Helgesen, Signy Irene Vabo Utgave: 3 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 368
ISBN: 9788205411043 Vekt: 657 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 559 kr