Politirett: Ragnar Auglend, Henry John Mæland, Knut Røsandhaug

Politirett

  • 450,00 kr


Politirett: Ragnar Auglend, Henry John Mæland, Knut Røsandhaug. Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett. Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, politimannens rettigheter, likter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiest bistandsplikt til andre offentlige myndigheter, politiets "rene" forvaltningsoppgaver slik som å opptre som passmyndighet, gi våpentillatelser, lotteritillatelser m.m., de regler som gjelder kontroll med politiet, samt avtaler og regler om det internasjonale politisamarbeid.

Forfattere: Henry John Mæland, Knut Røsandhaug, Ragnar Auglend Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 1180
ISBN: 9788205298927 Vekt: 2422 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2012 Veil. pris: 0 kr