Praktisk barnevernarbeid

Praktisk barnevernarbeid

  • 300,00 kr


Praktisk barnevernarbeid. Praktisk barnevernsarbeid utkom første gang i 1984 og har blitt en klassiker innenfor barnever Med utgangspunkt i lov om barnevernstjenester av 1992 setter forfatterne søkelyset på det juridiske og teoretiske grunnlaget for forståelse og utførelse av arbeid i barnevernsaker. Siden FNs barnevernskonvensjon ble innlemmet i norsk lovverk i 2003, har brukermedvirkning for å sikre barnets beste blitt et tydelig fundament i barnevernlovgivingen. Dette perspektivet er inkludert i den nye utgaven av boka. Alle kapitlene er ajourført mht. annet lovverk, tiltak, saksbehandling, forskning og teori. Både tradisjonelle metoder og nyere metoder som Familieråd og Marte Meo, og manual- og evidensbaserte metoder er blant verktøyene som forfatterne presenterer og drøfter.

Forfattere: Vigdis Bunkholdt, Mona Sandbæk Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 352
ISBN: 9788205383456 Vekt: 635 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2008 Veil. pris: 0 kr