Profesjonelt sosialt arbeid

Profesjonelt sosialt arbeid

Universitetsforlaget

  • 330 kr


Profesjonelt sosialt arbeid. Dette er en grunnbok i sosialt arbeid. Boka gir en innføring i historien til sosialt arbeid og viser fagets verdiforankring og hvordan det har utviklet seg som profesjon.Forfatteren beskriver sosialt arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Hun legger vekt på de ulike rollene, relasjonene og kommunikasjonen både i yrkesutøvelsen generelt og i forhold til forvaltningsoppgaver med enkeltpersoner og deres familier. Det gis innspill til økonomisk rådgivning og til hvordan man kan organisere for å få til godt sosialt arbeid. Forfatteren er opptatt av den kontekstuelle rammen for sosialt arbeid, og hun illustrerer med mange eksempler fra praksis og forskning. Denne 2. utgaven er forkortet og oppdatert på ny praksis og teori. Historiedelen er blitt forlenget for å dekke det siste tiårets viktige trekk. Det legges vekt på samhandlingsmodellen i sosialt arbeid. Boken er skrevet for studenter ved bachelor i barnevern og sosialt arbeid og ved høyere utdanning i psykososialt arbeid. Judy Kokkinn har jobbet med sosialt arbeid både i Australia og i Norge og har vært ved Høgskolen i Oslo siden 1985. Hun er førsteamanuensis og for tiden dekan ved Avdeling for økonomi, kommunal- og samfunnsfag.

Forfattere: Judy Kokkinn Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 318
ISBN: 9788215007397 Vekt: 610 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 499 kr

Vi anbefaler også