Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer

Psykiatri

  • 300,00 kr


Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer. Psykiatri er en unik bok med tanke på at den tar for seg hele løpet i behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander. Boka er inndelt i tre. I del I får du en innføring i psykiatrisk tenkemåte og flere behandlingsmetoder, og denne delen danner grunnlaget for en klinisk fremstilling i del II. Del II er hoveddelen i Psykiatri. Her følger oppbyggingen hovedsaklig strukturen i den gjeldende diagnoselisten ICD-10. Det distinkte skillet mellom «nevroser» og «psykoser» som var vanlig før, er opphevet. Det er det også i andre diagnosesystemer som er internasjonale. I bokas del III blir de psykiske lidelsene knyttet tydeligere til strukturer og endringer generelt i samfunnet.Individuell plan finner man som en egen del, og læren om medikamenter er tatt inn i de øvrige kapitlene. Viktigheten av psykiatritjeneste i kommunene, empowerment og involvering av brukere er utdypet.I denne tredje utgaven av Psykiatri er lovendringene fra 2006 med. Den delen av boka som dreier seg om oppbyggingen av psykiatrisk helsetjeneste og ulike behandlingsnivå er oppdatert. I både den forrige og i denne utgaven av Psykiatri har kommunehelsetjenesten gjennomgående fått mer behandling.

Forfattere: Jannike Engelstad Snoek, Knut Engedal Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 254
ISBN: 9788279501312 Vekt: 458 g
Forlag: Akribe Innbinding: Heftet
Utgitt: 2008 Veil. pris: 0 kr