Psykologi i organisasjon og ledelse

Psykologi i organisasjon og ledelse

  • 250,00 kr


Psykologi i organisasjon og ledelse. Psykologi i organisasjon og ledelse gir en bred og grundig innføring i moderne organisasjons- og ledelsespsykologi. I tillegg til pensumfunksjonen er det også lagt vekt på å gi leseren økt innsikt i egen og andre menneskers psykologi. Boken er inndelt i fem deler: - grunnperspektiver og observasjonsmetoder (psykologi på organisasjonsarenaen) - dynamiske prosesser (motivasjon, emosjoner, personlighet) - kognitive prosesser (persepsjon, beslutninger og kreativitet, læring og problemløsning) - sosiale prosesser (holdninger og jobbtilfredshet, gruppepsykologi, verdier, organisasjonskultur og lederetikk) - koordinerings- og styringsprosesser (kommunikasjon, ledelse og samspill, fra mellomledelse til toppledelse) Boken er utstyrt med margord, hvor fag- og fremmord er løpende definert, samt en alfabetisk ordnet ordliste i appendiks. Teoretiske kunnskaper er nært koplet til og illustrert gjennom viktige praktiske problemstillinger, som motivering av medarbeidere, psykologiske jobbkrav og arbeidsmiljø, betydningen av emosjoner i arbeidslivet, jobb- og lederstress, konflikter og konflikthåndtering, personalutvelgelse, metoder til å fremme problemløsnings- og beslutningskvalitet, jobbtilfredshet, teamarbeid, personal- og lederopplæring, strategiske lederbeslutninger, lederetikk, kvinner og ledelse, o.l. Boken er skrevet for studenter innenfor økonomisk-administrative fag og andre interesserte som ønsker en innføring i organisasjonspsykologi, og som vil øke sin innsikt i seg selv og andre menneskers atferd. Den gir innsikt i grunnleggende prinsipper i faget og setter en i stand til å forstå og håndtere praktiske problemer i arbeidslivet på en selvstendig måte. Nytt i denne utgaven: større og bedre format, helt nytegnede figurer, margord med definisjoner, læringsmål foran hvert kapittel, kort innledning til hver del, og stor alfabetisk ordliste med definerte fag- og fremmedord . Av mange nye viktige tema som tas opp, kan vi nevne insentiver, prestasjonsbasert lønn, emosjon...

Forfattere: Geir Kaufmann, Astrid Kaufmann Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 407
ISBN: 9788276748635 Vekt: 735 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2003 Veil. pris: 0 kr