Psykologiens forskningsmetoder: en introduksjon

Psykologiens forskningsmetoder

Fagbokforlaget

  • 350 kr


Psykologiens forskningsmetoder: en introduksjon. Psykologiens forskningsmetoder 3. utgave setter større fokus på mangfoldet og bredden i psykologiske forskningsmetoder. Forfatteren setter også et klarere skille mellom design og metode og boken er organisert i tråd med nevnte skille: Del 1 (kapitlene 1-3) omhandler grunnleggende prinsipper og begreper Del 2 (kap. 4-6) omhandler metoder for datainnsamling Del 3 (kap. 7-9) omhandler strategier for å besvare forskningsspørsmål (design) og Del 4 (kap. 10-12) fokuserer på beskrivelse, analyse og fortolkning av data. Boken er beregnet på psykologistudenter og andre som ønsker en lett tilgjengelig, men likevel omfattende fremstilling av forskningsmetoder.

Forfattere: Frode Svartdal Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 406
ISBN: 9788245008616 Vekt: 733 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også