Regnskap og budsjett i staten: en innføring

Regnskap og budsjett i staten

Cappelen akademisk

  • 300 kr


Regnskap og budsjett i staten: en innføring. Denne boka er en innføring i regnskaps-, budsjett- og økonomiarbeid i statssektoren. Utgangspunktet er prinsipielle problemstillinger, men gjennomgang av det formelle regelverket er også viet betydelig plass. Omorganiseringene har vært tallrike innenfor statssektoren de siste 20 årene. Likeledes har endringstakten vært høy og reorienteringen stor de siste 20 årene når det gjelder økonomistyring i statlige virksomheter. Regnskap og budsjett i staten - en innføring tjener ulike formål. Den dekker for det første undervisningsmateriell i universitets- og høgskolesektoren. Den er dessuten ment å bidra i den pågående faglige debatten knyttet til regnskap og budsjettering i staten. Diskusjoner tilknyttet periodiseringsprinsippet står da særlig sentralt, og det formidles også forskningsresultater for å understøtte de faglige poengene som fremmes. Boka bør derfor også være av interesse for andre grupper som trenger en innføring i den statlige regnskapsog budsjettverdenen.

Forfattere: Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk, Helge Mauland Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 342
ISBN: 9788202313814 Vekt: 675 g
Forlag: Cappelen akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2010 Veil. pris: 479 kr

Vi anbefaler også