Samfunnsfarmasi: legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse

Samfunnsfarmasi

  • 300,00 kr
  • Spar 299 kr


Samfunnsfarmasi: legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse. Dette er den første norske lærebok i samfunnsfarmasi, og boken beskriver farmasøyters oppgaver og ansvar i samfunnet og legemidlers betydning for folkehelsen i ulike faser av livet. Vi får innsikt i farmasiens historie, profesjon og yrkesarenaer og følger legemidlet fra idé og klinisk utprøving til markedsføring og alminnelig bruk i befolkningen. Forfatterne ser nærmere på helsevesenet og apotek- og legemiddellovgivningen samt det globale legemiddelmarkedet. Boken gir også en introduksjon til legemiddelepidemiologi og -økonomi og en innføring i begreper som medikalisering og sosial ulikhet i helse. Oppgaver med løsningsforslag vil ligge på www.fagbokforlaget.no/samfunnsfarmasi Boken retter seg særlig mot farmasistudenter på bachelor- og masternivå. Anne Gerd Granås er førsteamanuensis ved Senter for farmasi, Universitetet i Bergen. Kjersti Bakken er førsteamanuensis ved Senter for farmasi, Universitetet i Bergen, og Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

Forfattere: Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 300
ISBN: 9788245007985 Vekt: 1087 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2010 Veil. pris: 599 kr