Samfunnsvitenskapelige metoder

Samfunnsvitenskapelige metoder

Fagbokforlaget

  • 250 kr


Samfunnsvitenskapelige metoder. Dette er en bred og generell innføring i metode for studenter i samfunnsvitenskapelige fag ved universiteter og høgskoler. I tillegg til prinsipiell drøfting av metodiske prinsipper og problemer inneholder boken eksempler på bruk av ulike metodiske opplegg, hentet fra tidligere forskning. Framstillingen tar utgangspunkt i at det finnes tre hovedtyper av kilder for samfunnsvitenskapelige studier: aktører, respondenter og dokumenter. Hver av disse kildene kan danne grunnlaget for kvalitative og kvantitative data. I boken gjennomgås ulike forskningsopplegg med vekt på problemformulering, forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Et annet utgangspunkt for boken er at samfunnsvitenskapelige studier kan fokusere på tre hovedtyper av informasjon om samfunnsmessige forhold: informasjon om ulike sosiale enheter og deres egenskaper, informasjon om relasjoner mellom ulike sosiale enheter, og informasjon om ulike typer ideer eller meninger. Et tredje utgangspunkt for framstillingen er at det finnes tre fundamentale analytiske perspektiver for samfunnsvitenskapelig forskning: tidsperspektivet, som ligger til grunn for analyser av prosesser og endring, romperspektivet, som er sentralt i komparative analyser, og nivåperspektivet, som dreier seg om skillet mellom mikro og makro. Ulike analyseopplegg drøftes i tilknytning til disse perspektivene. Sigmund Grønmo er professor i sosiologi og dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Levert av © DnBB AS

Forfattere: Sebastian Czuba, Sigmund Grønmo Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 0
ISBN: 9788276742244 Vekt: 970 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2004 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også