Selskapsrett

Selskapsrett

Focus forlaget / Gyldendal

  • 450 kr


Selskapsrett. Selskapsrett gir en innføring i norsk selskapsrett, herunder EUs selskapsrett og dennes betydning for norsk rett. Forfatteren har lagt stor vekt på å få frem hovedlinjene og sentrale spørsmål. Både aksjeselskap og allmennaksjeselskap behandles inngående, men også ansvarlig selskap og kommandittselskap er gitt bred omtale. Boken gir dessuten en oversikt over forskjellige andre eierformer som forekommer i næringslivet i Norge, blant annet enkeltpersonforetak, helseforetak, stiftelse, samvirkeforetak og NUF (Norsk filial og utenlandsk foretak). Boken er á jour med de seneste lovendringene som ble vedtatt sommeren 2017.

Forfattere: Tore Bråthen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 345
ISBN: 9788205489431 Vekt: 970 g
Forlag: Focus forlaget / Gyldendal Innbinding:
Utgitt: 2017 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også