Sosial kompetanse og problematferd i skolen: kompetanseutviklende og probleml…

Sosial kompetanse og problematferd i skolen

  • 300,00 kr


Sosial kompetanse og problematferd i skolen: kompetanseutviklende og probleml…. Denne boka kombinerer et problem- og ressursorientert perspektiv for å forklare hvordan barn og unges sosiale tilpasning påvirkes av sosiale ferdigheter og problematferd.Sosial kompetanse blir spesielt trukket fram, enten det dreier seg om lærerens ferdigheter i undervisnings- og læringsledelse, elevers sosiale og skolefaglige ferdigheter eller foreldrenes oppdragelsesferdigheter. Boka presenterer et alternativt perspektiv på elevproblemer i skolen, og viser hvordan man kan styrke elevenes selvregulering gjennom sosial læring og positiv atferdsstøtte.Denne andre utgaven av boka presenterer relevant nyere forskning om barns atferdsutvikling, både norsk og internasjonal, som er viktig for det praktiske arbeidet i skolen – både på skole-, klasse- og elevnivå. Boka er betydelig oppdatert og har blant annet fått nye kapitler om alvorlige atferdsproblemer og om kartlegging og risikovurdering. Lovende tiltak som bygger på forskning, systematisk kunnskap og erfaring, gjennomgås også.Boka henvender seg til lærere og andre ansatte i skolen, til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og psykologi. Andre yrkesgrupper og foreldre som vil holde seg oppdatert, vil finne mye interessant og praktisk anvendbar innsikt.Se forord og innholdsfortegnelse

Forfattere: Terje Ogden Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 278
ISBN: 9788205391765 Vekt: 502 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr