Sosiale landskap og sosial kapital: innføring i nettverkstenkning

Sosiale landskap og sosial kapital

Universitetsforlaget

  • 250 kr


Sosiale landskap og sosial kapital: innføring i nettverkstenkning. Boka er en innføring i nettverksforståelse. Hva er sosiale nettverk? Hvordan skapes, vedlikeholdes og fungerer de i ulike livsfaser, på ulike arenaer og i forskjellige sosiale kontekster? Forfatterne formidler begreper, analytiske redskaper og teorier som viser betydningen av uformelle relasjoner, interaksjon og sosial kapitaldanning på alle nivåer, fra enkeltindivider til samfunn. De drøfter også betydningen av nye teknologier for kommunikasjon og samarbeid. Boka er ment for ansatte i undervisnings-, helse-, sosial- og omsorgssektorene, for dem som arbeider med personalpolitikk og organisasjonsutvikling, og for ledere. Med litteraturliste og register.

Forfattere: Per Morten Schiefloe, Inge Bø Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 276
ISBN: 9788215007656 Vekt: 498 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også