Sosiale problemer: en sosiologisk innføring

Sosiale problemer

Fagbokforlaget

  • 350 kr


Sosiale problemer: en sosiologisk innføring. Det finnes en utbredt felles og intuitiv forståelse av hva vi oppfatter som sosiale problemer i samfunnet. En slik intuitiv forståelse gir imidlertid ikke et godt nok grunnlag for å identifisere og definere hva som er viktige sosiale problemer, forstå og se konsekvensene av disse og avgjøre hvordan samfunnet på et profesjonelt nivå skal forholde seg til dem. Denne boken gir en grundig innføring i begrepet sosiale problemer. Ut fra et sosiologisk perspektiv drøfter forfatteren forståelsen av konkrete sosiale problemer som blant annet kriminalitet, boligproblemer, mangel på sysselsetting og sosiale avvik. Boken gir også innblikk i hvordan ulike interessegruppers forståelse av sosiale fenomener kan være med på å definere hva samfunnet oppfatter som sosiale problemer. Hvert kapittel gir fyldige henvisninger til videre lesning. Formålet med boken er å gi studenter og yrkesaktive en fruktbar tilnærming til forståelsen av ulike sosiale problemer. Knut Halvorsen er professor i sosialpolitikk, dr. philos. i sosiologi og er i dag tilknyttet masterstudiet i International Social Welfare and Public Health ved Høgskolen i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker, bl.a. Å forske på samfunnet (4. utgave 2003), Innføring i sosialpolitikk (3. utgave 1993), Forskningsmetode for helse- og sosialfag (2. utgave 2002), Grunnbok i helse- og sosialpolitikk, del I (3. utgave 2004) og del II (1999), samt Når det ikke er bruk for deg - arbeidsløshet og levekår (2004) og Ensomhet og sosial isolasjon (2005).

Forfattere: Knut Halvorsen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 336
ISBN: 9788276747003 Vekt: 606 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2002 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også