Sosialmedisin

Sosialmedisin

  • 300,00 kr
  • Spar 349 kr


Sosialmedisin. Sosialmedisin gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis. Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse i Norge og globalt. Helse- og velferdssystemene i Norge beskrives med særlig vekt på svakstilte grupper. Legers og annet helsepersonells rolle i praktisk sosialmedisinsk arbeid er viet særskilt oppmerksomhet. Boken belyser det lovmessige grunnlaget for pasienters rettigheter, helsepersonells plikter og legers samfunnsrettede oppgaver. Egne kapitler diskuterer sosialmedisinske behov i utvalgte grupper, som funksjonshemmede, innvandrere og barn og unge. Den nye utgaven er ajourført, forkortet og grundig revidert for å dekke aktuelle sosialmedisinske temaer.

Forfattere: Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 293
ISBN: 9788205399150 Vekt: 546 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 649 kr