Sosiologisk tenkemåte. En introduksjon for helse- og sosialarbeidere: 2.utgave, 1. opplag

Sosiologisk tenkemåte. En introduksjon for helse- og sosialarbeidere

Gyldendal akademisk

  • 350 kr


Sosiologisk tenkemåte. En introduksjon for helse- og sosialarbeidere: 2.utgave, 1. opplag. Boka presenterer sosiologiens sentrale begreper og analyseredskaper i en helse- og sosialfaglig sammenheng. Utgangspunktet er at den samfunnsvitenskapelige tenkemåten gir nye innsikter i helse-, omsorgs- og verdispørsmål som disse yrkesgruppene trenger for å styrke sin profesjonalitet og bli «reflekterte praktikere». Helse- og sosialfagutdanningenes samfunnsvitenskapelige grunnlag har ikke minst bidratt til å gi dem et felles begrepsapparat ut over det tradisjonelle naturvitenskapelige, basert på erkjennelsen av at ikke alle menneskelige fenomener lar seg forstå ut fra en individuell synsvinkel. Selv om vi som individer er unike, er noen av oss mer lik hverandre enn andre . og både kartleggingen av i hvilken grad dette ertilfellet, samt spørsmålet om hvorfor det er tilfellet, faller innenfor sosiologiens virkefelt.Boka er spesielt tilpasset de nye felles rammeplanene for høgskoleutdanningenei helse- og sosialfag. Den er velegnet for sykepleierutdanningen og for øvrige helsefag som fysioterapi, ergoterapi og medisin, der det samfunnsvitenskapelige grunnlaget nå er en del av pensum. Videre egner boka seg godt for sosionomstudenter, og for utdanningene i barnevernog vernepleie.

Forfattere: Olav Garsjø Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 350
ISBN: 9788205280960 Vekt: 652 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2001 Veil. pris: 529 kr

Vi anbefaler også