Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

Universitetsforlaget

  • 350 kr


Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene. Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ærekrenkelser og forholdet til ytringsfriheten, samt reglene om narkotikaforbrytelser, promillekjøring og såkalt etterfølgende alkoholnytelse. Boken behandler også de mest alminnelige vinningsforbrytelser som tyveri, bedrageri og ran, samt forhold som skadeverk, heleri og brukstyveri. Straffbare forhold i konkurs og konkurslignende situasjoner tas spesielt opp. Kapitlene om seksuallovbrudd og tap og tilbakefall av førerrett er omskrevet og nye bestemmelser om motarbeidelse av rettsvesenet, menneskehandel og korrupsjon er behandlet og et nytt kapittel om folkemord er tatt med. Har litteraturliste og register.

Forfattere: Johs. Andenæs Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 519
ISBN: 9788215009094 Vekt: 1132 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2008 Veil. pris: 799 kr

Vi anbefaler også