Tall og tanke: matematikkundervisning på 1. til 4. trinn

Tall og tanke

Gyldendal akademisk

  • 335 kr


Tall og tanke: matematikkundervisning på 1. til 4. trinn. Hva skal elevene lære i matematikk i skolen? Hvordan kan lærere støtte opp om og øke elevenes matematiske forståelse og kompetanse? Hvordan kan matematikkundervisningen bidra til å skape gode læreprosesser? I Tall og tanke skriver forfatterne om matematikken, elevene og undervisningen. De viser hvordan lærere i matematikk på barnetrinnet kan inspirere, motivere, utfordre og støtte elevene. Fremstillingen er først og fremst praktisk basert, men forskning og teorier om matematikk, om barns læring av matematikk og om undervisning i matematikk ligger til grunn for innholdet. Beskrivelser, analyser og diskusjoner springer ut av klasserommets praksis, konkrete eleveksempler og praktiske undervisningssituasjoner. Forfatterne gir også forslag til undervisningsaktiviteter og spørsmål til diskusjon med elevene. Med grundig teoretisk forankring og gode praktiske eksempler er dette en viktig bok for lærere og lærerstudenter som vil bidra til å utvikle elevenes matematikkunnskap og gi barna et positivt møte med matematikkfaget.

Forfattere: Gunnar Nordberg, Bjørnar Alseth, Ida Heiberg Solem Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 366
ISBN: 9788205371705 Vekt: 847 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2010 Veil. pris: 629 kr

Vi anbefaler også