Tingsrett

Tingsrett

  • 650,00 kr


Tingsrett. «Tingsrett» omhandler reglene om retten til å råde over fysiske ting.Bokens første del omfatter især ene- og sameierett til fast eiendom, herunder reglene om grenser og andre nabospørsmål. Viktige rettighetstyper som tomtefeste og servitutter er gitt bred omtale. Videre er det kapitler om allemannsrett og allmenningsrett, og om offentlig kontroll med fast eiendom. Annen del gjelder tredjepersonkonflikter vedrørende fast eiendom, løsøre og fordringer: Når er for eksempel kjøper beskyttet mot konkurrerende erverv (dobbeltsalg mv.) eller kreditorbeslag?Siden forrige utgave kom i 2013 har vi fått en rekke lovendringer og dommer som har nødvendiggjort omskrivninger. Samtidig er teksten kritisk gjennomgått.

Forfattere: Aage Thor Falkanger, Thor Falkanger Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 956
ISBN: 9788215025544 Vekt: 970 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding:
Utgitt: 2016 Veil. pris: 0 kr